Viser på valse kan findes på iTunes Store, Spotify og Tidal
Christen Hansen Møller
Hedegård, Ringgive, top. 2312
(Klik på billedet for at forstørre)
Christen Hansen Møller
Foto: DFS
Fotograf: Percy Grainger

Christen Hansen Møller er født på Bregnhovedgård i Give sogn som søn af en gårdejer og handelsmand. Han var den midterste i en søskendeflok på fem.

Allerede som helt lille hjalp han til på gården. Til start vogtede han gæs og får, og allerede fra han var otte, år trak han med stude til markeder i det syd- og sønderjyske område.

Da han blev 19 år i 1856, tog han til Vejle, hvor han arbejdede som forkarl i købmand Riis’ brændevinsbrænderi.

Derefter kom han atter tilbage til forældrenes gård, og her blev han så de næste fem år.

Som 27-årig giftede han sig i 1864 med enken Petrea Ane Jensen, der var fem år ældre end han selv. Hun ejede en gård i Hedeby tæt ved Bregnhovedgård, og den overtog han driften af.

Gården hed egentlig Hedegård, men han gav den senere navnet Midtgård.

Han og konen fik senere sammen fem børn.

Allerede i 1865 købte Christen en gård mere, Østergård ganske tæt på Midtgård.

Lige før århundredskiftet byggede han en ny gård, Nørregård. Gården var til hans ældste datter og hendes mand, men de flyttede samtidig selv dertil og boede der derefter på aftægt.

Christen Hansen Møller var på forskellig vis pioner og igangsætter inden for landbruget, han var en af de første, der skabte plantager og opdyrkede hede, og han gjorde tidligt forsøg med plantning af læhegn og på at skabe en mere rationel udnyttelse af engområder.

Christen Hansen Møller var i mange år sognerådsformand i Ringgive, og han var i en del år tillige medlem af Vejle amtsråd. Desuden var han aktiv i en række bestyrelser inden for det lokale erhvervsliv.

Christen Hansen Møller døde 1930 som 92-årig. Hans ældste søn var lægen, folkemindesamleren og forfatteren, J.S. Møller.

Evald Tang Kristensen indsamlede i fire omgange efter ham, i 1889,1902, 1907 og i 1922. I alt 20 viser.

Følgende viser er med Christen Hansen Møller:
CD:
1 - 16
Sogn:
Hedegård, Ringgive, top. 2312
Mnr:
M 1907-05
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 17
Sogn:
Hedegård, Ringgive, top. 2312
Mnr:
M 1907-05
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 18
Sogn:
Hedegård, Ringgive, top. 2312
Mnr:
M 1907-05
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 19
Sogn:
Hedegård, Ringgive, top. 2312
Mnr:
M 1907-05
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 20
Sogn:
Hedegård, Ringgive, top. 2312
Mnr:
M 1907-05
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
5 - 5
Sogn:
Hedegård, Ringgive, top. 2312
Mnr:
M 1907-05
År:
1922
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
5 - 13
Sogn:
Hedegård, Ringive, top. 2312
Mnr:
M 1907-05
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.