Viser på valse kan findes på iTunes Store, Spotify og Tidal
Christen Sørensen Thomaskjær
Virklund, Them, top. 2211
(Klik på billedet for at forstørre)
Christen Sørensen Thomaskjær
Foto: Silkeborg Stadsarkiv.
Fotograf: Anonym

Christen Sørensen Thomaskjær er født den 7. august 1841 i Glarbo i Rye sogn.

Som søn af en træskomager med ti børn kom han som syvårig ud at tjene. “Først var jeg drengs dreng, siden dreng og så i tre år anden-karl”, som han selv beskriver det.

Som 19-årig vendte han hjem til faderen og begyndte at hjælpe ham med træskomageriet, og han slog sig siden selv ned som træskomager i Skibsted ved Virklund.

I 1907, hvor Christen var 66 år, var træskomageriet nærmest lagt på hylden, men han var i mellemtiden blevet kendt i lokalsamfundet, dels som forkæmper for afholdssagen, dels som en meget brugt oplæser af fortællinger og digte på jysk dialekt, bl.a. Blicher, men han læste også med succes egne digte og fortællinger, som han havde skrevet siden sin tidligste barndom.

Allerede i 1880’erne havde han været på turné rundt om i landet og også optrådt i Studenterforeningen i København.

Evald Tang Kristensen har formentlig kendt ham som oplæser, men når han i 1907 opsøgte ham sammen med Grüner-Nielsen, er det fordi Christen i 1884 havde indsendt seks viser til det selskab til indsamling af folkeminder, “Skattegraver-selskabet” som Tang Kristensen samme år havde fået startet, og Evald Tang Kristensen havde selv i

årene op til 1907 optegnet ti viser efter ham, foruden sagn og eventyr og andet fortællestof.

På trods af, at Grüner-Nielsen ved en fejl kun havde fået tre valser med ud til optagelsen, lykkedes det dog at få 13 af de 14 viser, som de under den forudgående samtale havde fundet frem til, indspillet. Det lykkedes ved at få presset henholdsvis 5, 3 og 5 viser ned på de tre valser, så enkeltoptagelserne blev korte.

Senere besøgte Grüner-Nielsen ham i 1909, men optog denne gang kun tre viser, hvoraf de to var gentagelser fra første besøg.

Christen Sørensen Thomaskjær døde den 30. september 1919.

Følgende viser er med Christen Sørensen Thomaskjær:
CD:
1 - 21
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 22
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 23
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 24
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 25
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 26
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 27
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 28
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 29
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 30
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
2 - 2
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1909
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
2 - 3
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1909
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
2 - 4
Sogn:
Virklund, Them, top. 2211
Mnr:
M 1907-06
År:
1909
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.