Viser på valse kan findes på iTunes Store, Spotify og Tidal
Margrethe Klavsen

Margrethe Klavsen, der var ugift, var oversygepejerske og plejemor på Epidemihospitalet i Ribe.

Der er nedskrevet 10 visetekster efter hende. Det er formentlig sket i forlængelse af fonografoptagelsen, der kun omfattede én af viserne.

Følgende viser er med Margrethe Klavsen:
CD:
1 - 64
Mnr:
M 1907-17
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.

CD:
1 - 65
Mnr:
M 1907-17
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.