Viser på valse kan findes på iTunes Store, Spotify og Tidal
Johannes Madsen
Hessellund, Gørding, top. 2692

I “Minder og oplevelser” skriver Evald Tang Kristensen om omstændighederne ved den optagelse, han gjorde på Ribe Epidemisygehus. ”En 5års dreng, Johannes Madsen, som lå der for skarlagens-feber kunne fremsige en hel del af visen om “Rakkerens brud” og han prøvede også at synge den ind på en valse, men det blev jo ikke rigtig sang alligevel. Han havde lært visen af sin far, Søren Madsen i Hessellund ved Gjørding station. Drengen måtte ikke komme ned til mig på grund af smitten, men stod uden for værelset, hvor han lå og tilsagde mig alt det, han kunne, og det var virkelig mærkeligt, som den dreng kunne gøre rede for dem. Han var nu for resten næsten kommen over sygdommen.”

Følgende viser er med Johannes Madsen:
CD:
1 - 66
Sogn:
Ribe sygehus, Ribe, top. 2586
Mnr:
M 1907-18
År:
1907
 

Se noderne her. - Melodinedskrift og nodesætning: Morten Levy.